29 Ekim 1933
7 Gün Dergisi

10 Kasım 1938
7 Gün Dergisi

10 Kasım 1938
Belleten Dergisi

1915 Kasım
Harp Mecmuası
Çanakkale

Cumhuriyet
Kartlarım


Atatürk'ün el
yazısı ile
Medeni Bilgiler

.
İstiklal Marşı Meclis'te:
"Her işimiz bitti de marşlara mı kaldık!"
1921 yılında İstiklal Marşı yarışmasına besteler geledursun, Meclis'te başka birçok konuda olduğu gibi bu konuda da hararetli tartışmalar yaşanıyor, hatta kimi mebuslar bunun son derece zamansız ve gereksiz bir girişim olduğunu iddia ediyordu. Nitekim tutanaklara göre 1 Kasım 1921 tarihli oturumda, Meclis'te şöyle tartışmalar cereyan ediyordu:
Durak Bey (Erzurum) - Reis Bey rica ederim, her işimiz bitti de şimdi marşlara mı kaldık? Bunarı bırakalım, beyhude vakit geçiriyoruz. Bırakınız rica ederim, bırakalım bu münakaşaları, başka şeylere geçelim. Memleket kan ağlıyor. (Gürültüler)
Tunalı Hilmi Bey (Bolu) - Onun kudsiyetini takdir etmiyen ağzını açmasın. (Gürültüler) Zira burada milli marş üzerine bahsolunuyor. Milletin marşı mukaddesdir. O mukaddesata karşı marşı takdir etmek lazım. (Şiddetli gürültüler) Ona hürmet lazım. Ankara bütün işini yapacakdır. Bu yetim kendi göbeğini kendi eliyle kesdi. Ve bugün sinni rüşde vasıl olmuşdur [rüşdünü ispat etmiştir]. Bu marş İstanbul'a gidemez. Ankara her şeyi kendisi yapar. (Alkışlar)
   
2012

Aydın ÖZAKIN

Emekli Vali
1.bölüm
2.bölüm
2013

Ahmet Gürel
Araşt. Yazar
1.bölüm
2.Bölüm
2014

Prof. Dr.
Ergun AYBARS

1.bölüm
2.Bölüm
 
 

Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti

Müdafaa-i Hukuk

Atatürk Araştırma Merkezi

Atatürk Günlüğü

Gelibolu'da panaromik gezi

Hakim teyzenin son günü
Atatürk ve misyoner Avar
Atatürk'ün son günlerinin bilinmeyen tarafları
Atatürk'ün yaverinden bir anı
Gazi Kovan - Şehitlerimiz
Mustafa KEMAL TIME Dergisinde
Unutulur mu?
Mustafa Kemal'in uçak öyküsü
Lozan Antlaşmasının 50. yılında
İsmet İnönü'nün konuşması

Kahraman Alayın Sancağı

İzmir yangını - Prentis raporu
İzmir yangını - Greskovich'in anıları

 

Yüzbaşı Faruk

Sivas Kongresi

Beykoz'da Cumhuriyet Bayramı