Mustafa KEMAL TIME Dergisinde

Bu yazı Time dergisinin ilk sayısında yayınlanmış. Aslında, Bursa konuşması bu tarihten iki hafta öncesine ait. Dergi yayın hayatına geçer geçmez bu önemli konuşmadan bir pasaj yayınlama ihtiyacını duymuş. Daha Cumhuriyet ilan edilmemiş, hatta Lausanne anlaşması imzalanmamış. Ama Mustafa Kemal yapacağı devrimler üzerine odaklanmış ve kadın hakları konusunda yapacaklarını anlatıyor.

Derginin dördüncü sayısının kapağında Mustafa Kemal Paşa var. Bir başka kapak resmi ise 1927 yılında yayınlanmış.

Mustapha Kemal Pasha comes into the limelight under a new guise. Speaking before the Teachers' Association at Brusa (across the Bosphorus from Constantinople), he exhorted women to educate themselves and to take an active part in the nation's affairs.

He recalled the olden times when Turkish women went to war side by side with their husbands. "At the very dawn of Islamism there were women savants, women of letters, women orators and women who opened schools, lectured, and took a great part in public life. The Moslem religion orders women to educate themselves in the same degree as men!

Cumhuriyet üzerine ana sayfa