Dokuz Eylül Gazetesi
Oğuz Tümbaş
12.12.2018
Cumhuriyet Kitap
Mavisel Yener
31.01.2019
Dokuz Eylül Gazetesi
Şadan Gökovalı
09.03.2019
Varlık Dergisi
Bahri Karaduman
07.2019