Makina Mühendisleri
İzmir Şubesi
korosuMakina Mühendisleri İzmir şube korosu 2009 Nisan Konser

15. yıl
belgeseli

Yapım:
M. Osman
AKBAŞAK