İTÜ Mezunlar Derneği Korosu
Yeni koromuz çalışmalarına
Pasaport iskelesi yakınında
aşağıda krokisi bulunan
dernek salonlarında başladı.

Şefimiz Sayın
Ömer Faruk GÜLTAŞLI
yönetiminde Perşembe günleri
saat: 19.00 - 21.00
arasında toplanıyoruz.

Değerli dostlarımızın bilgilerine. .
Türk Sanat Müziği Çalışmaları Sayfası