Doğumunun 1000. yılında Kaşgarlı Mahmut
Besteci ve Orkestra Şefi, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Besteciler İttifakı Daimi Heyet Üyesi
Ege Üniversitesi Devlet Türk Sanat Müziği Konservatuarı Öğretim Görevlisi Sayın Nuri Mahmut'a Saygılarımızla.
Açılış Konuşması
M. Osman
Akbaşak
Divanü Lügat-it
Türk Işığında
Uygurlarda
Müzik Kültürü
Sunum:Nuri Mahmut
Uygurlarda
Müzik Kültürü
Sunum
Yavuz Daloğlu
Uygur
Operasından Arya
Seher Dilmaç Meriç Beste
Nuri Mahmut
Uygur Beşik Şarkısı Piyano
Yelena Şkaliyova Beste
Nuri Mahmut
Romans
Piyano
Yelena Şkaliyova
Beste
Nuri Mahmut
Gaydari
Piyano

Yelena Şkaliyova Beste
Tevfik Guleyir
Sultaniyegah Sirto Kanun
Halil Altınköprü Beste
Sadi Işılay
Güldek Geçer Ömrümüz
Seher Dilmaç Meriç Tolga Meriç
Beste:Nuri Mahmut
Hasret (İpek Yolu Belgeselinden)
Seher Dilmaç Meriç Tolga Meriç
Beste: Nuri Mahmut
Gözlerinin içine başka hayal girmesin
Tolga Meriç
Beste: Zeki Müren
Kanatları Gümüş Yavru Bir Kuş
Seher Dilmaç Meriç Beste
Mesut Cemil