Gülsüm Kardaş Dinleti .............. 25 Mart 2009

Sen sanki baharın gülüsün
Beste: Musa Süreyya Bey
Ettiğin cevri bile kendime nîmet bilirim
Beste: Cinuçen Tanrıkorur
Gönül verdim bir civâne
Beste: Sultan III.Selim
Çölde savrulmak için rüzgâr uman kum gibiyim
Beste: Cinuçen Tanrıkorur
Kaçsam bırakıp senden uzak yollara gitsem
Beste: Mehveş Dolay
Süzüp süzüp te ey melek
Beste: Rahmi Bey
Bakmıyor çeşm-i siyah
Beste: Hacı Arif Bey
Dinletinin tamamı
.
Türk Sanat Müziği Çalışmaları Sayfası