19 Haziran 2015
Dünya büyük tehdit altında

Küresel güçlerin mücadelesi gittikçe tırmanıyor. Rusya ve NATO arasında ilişkiler tamamen koptu. Karşılıklı silahlanma, Soğuk Savaş Dönemi dâhil hiçbir zaman bu kadar tehlikeli bir boyuta ulaşmamıştı.

NATO’nun, daha doğrusu ABD’nin Baltık ülkelerinde silahlanma girişimine Rusya’dan aynı anda sert bir karşı hamle geldi. Güney Çin Denizi’nde, Çin’in yapay adalar üzerinde yaptığı tatbikat çok tehlikeli gerilimlere sebep oldu. Bu ayın sonlarına doğru ABD’nin müttefikleri ile aynı alanda tatbikat yapması her an bir çatışma riskini taşıyacak gibi görünüyor. 

Milyarder spekülatör George Soros, küresel barışın geliştirilebilmesi için ABD’nin Çin ile ilişkilerini geliştirmesi gerektiğini, aksi halde üçüncü dünya savaşının acı sonuçlarına maruz kalınabileceği uyarısında bulundu.    

Dünya Mülteciler Günü
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 2014 küresel eğilimler raporunda 2014 yılı savaşlar ve çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilenlerin sayısı 13,9 milyon kişi oldu. Raporda bu sayının dünya genelinde 60 milyona ulaştığı belirtilirken, 19,5 milyon mülteci, 38,2 milyon ülke içinde yerlerinden edilenler ve 1,8 milyon da sığınmacı olduğuna dikkat çekildi. Türkiye ise aynı raporda en fazla sığınmacıya evsahipliği yapan ülke olarak kayıtlara geçti.

Kırgınım
Bu ülkenin basınına kırgınım. Yandaş basına falan değil, kısmi özgür kalan basına kırgınım. Bu ülkenin akademik unvanı olan kişilere kırgınım. Bu ülkenin sözde aydınlarına kırgınım. Kırgınım, çünkü son seçimlerde eli kanlı bir terör örgütünden çağdışı ırkçı, şoven bir yapıdan, sosyalist özgürlükçü bir parti yaratılmasına göz yumdukları için. 

Cumhurbaşkanına kızıp dağdaki eşkıyanın kontrolündeki bir partiden medet umdukları ve eşkıyadan beslenen siyasetin diyetinin Türk halkının ödeyeceğini göremedikleri için kırgınım.

Avrupa Parlamentosu kararlarına yeteri kadar tepki gösteremedikleri için kırgınım. Raporda sanki Türkiye-Yunanistan ile bir savaş yapmış, yenilmiş, kayıtsız şartsız teslim olmuş ülkeymiş gibi bir izlenim yaratılıyor. Bu raporu Dışişleri Bakanlığı reddetti. Oysa seçimlere giren tüm partiler ortak bir açıklama yapmalı, en sert tepkiyi ortaya koymalıydı. 

İş bu nedenle medyaya, aydınlara, akademisyenlere bu sessizliğinden dolayı kırgınım. Emperyalizmin tuzağında debelenirken, ulusalcı Kemalistlerin hedef gösterilmelerine sessiz kaldıkları için kırgınım. Güneydoğumuzda ağanın aşiretin, silah zoruyla halkın tercihinin yönlendirilmesine demokrasi zaferi diyen parti liderlerine sessiz kaldıkları için kırgınım.