"Güneşe Çağrı - Aristonikos İsyanı"
Söyleşi ve İmza - Yakın Kitabevi
10 Mart 2017