"Kadın Söylemiyle Destan"
toplantısını Doç. Dr. Özlem Uzundemir
Ayla Kutlu'nun
"Kadın Destanı"
kitabından yola çıkarak sundu.
Özellikle kadın izleyiciler
(ve yedi erkek konuk) ilgiyle izlediler
04 Şubat 2017