Çok fazla bilinmeyen bir Beykoz fotoğrafı

1908 yılına ait çok fazla bilinmeyen! bir Beykoz fotoğrafı... Acaba bu insanlar niye toplanmışlar?

Hasan Akçaoğlu Eski Türkçeyi tam anlayamadık ama İttihat kelimesi okunuyor... Benim fikrime göre 24 Temmuz 1908 yani II. Meşrutiyetin ilanı sonrası İttihat ve Terakki'nin önemli adamlarından birileri veya padişahı görmeye geldiklerini sanıyorum...

Sermin Engin Hasan Bey şimdi hatırladım. Amcam söz etmişti. 1908'de Hürriyet ilan edilmiş diye. O zaman Hürriyet diye tabir ediliyormuş. Sanırım bunun şenlikleri olabilir.

Hasan Akçaoğlu Bu sadece benim tahminim tarih olarak örtüşüyor ancak bunu destekleyecek çok fazla veri de maalesef elde yok...

Burhan Aktansoy Arkadaki yol yalısının o zamanki sahipleri Dedem Burhanettin Paşa ve Eşi Müeddet Hanım.. ve onlara Babaları Şevki Paşadan kalma... Aslen aileye Bezm-i Alem Valide Sultan tarafından/vasıtasıyla veriliyor. 'Meşrutiyet' bazı avrupa görmüş kesimler tarfından yerel halka sevdirilmek amacıyla coşkuyla çoğu yerde kutlanmış...Ama unutmamak lazım ki, Beykoz o zamanlar bir mesire semti, tatil ve bayram zamanları çayır da, Göksu da, Küçüksu da böyle sandal sefaları yaşanmış hep akbaba da, Abraham Paşa korusunda vs. Fayton gezmeleri...

Ali Soysal afişte şu yazıyor: Beykoz ittihat cemiyeti hayriyesi... Bugünkü dille Beykoz hayır dernekleri birliği.  bir amaç uğruna belli ki yardım toplanmak üzere yapılan bir etkinlik bu. her şey yerli yerinde, çok uyumlu ve şık. Fotoğraf için teşekkürler.

Hasan Akçaoğlu Sayın Ali Soysal'a verdiği bilgi için çok çok teşekkür ederim. Beykoz Kulübü'nün kuruluşu İttihad-ı Teavün Cemiyeti'nin bir şubesi olan güreş ve alman jimnastiğiyle iştigal eden Mümaresatı Bedeniye'ye dayandırılır ancak bugüne kadar 1908 yılına dair ilişki kurabilecek bir bilgi veya veriye sahip değildik. Bu konuda ki bilgimiz, derneğin vapur iskelesi üzerinde yer aldığı yazları da Hünkar İskelesi civarında çalıştıklarından ibaretti. Yine bunu destekleyen başka bir bilgi de II. Meşrutiyetin I. Meclis Başkanı Ahmet Rıza Bey'in anılarında 21 Mayıs 1326 (3 Mayıs 1910) saray yetkilileri ve mebuslarla birlikte Beykoz İttihadı Teavün Cemiyeti (Beykoz Yardımlaşma Derneği) jimnastik eğitimleri seyrettiklerini yazıyordu... Netice bilgi için tekrar teşekkürler.
.