Ali Bey Sokağı (Sağ Taraf)

Sokağın sağdan girişinde iki katlı bina ve altındaki dükkân, gazozcu Faik Efendinin babası Nazmi Efendiye aitti. Dükkânı 1934’de babam Hasan Çavuş meyve ve sebzeci olarak işletiyordu. Sonraki yıllarda üst katında polis memuru Lütfullah, eşi İsmet Hanım, çocukları bankacı Necip, Olcay oturdular.

Bitişik ev ve altındaki iki dükkânın sahibi ise marangoz Salih Ustaydı. Dükkânın birinde marangozluk yapardı. Diğerini ise 1936’da babam kiraladı. Bu dükkân ve diğeri 1950’den 2000 yılına kadar meyve – sebze ve bakkaliye olarak benim (bu satırların yazarı, nam-ı diğer manav Kemal Akçaoğlu) işletmemde kaldı. İki katlı olan bu binanın üst katında oturan marangoz Salih Usta, eşi Seniye Hanım, Çocukları Ali, Ayşe ve Mehmet’ti. Salih Ustadan evvel burasını Doktor Cemal Bey muayenehane ve ikamet olarak kullanmıştır. Bu binaların ve daha sonra bahsi geçecek olanların hepsi ahşap binadır. Sonradan bir kısmı tadil edilmiştir.

Üçüncü bina topal Şerif ağanındır. Eşi ise Eftimiya’dır. Çocukları yoğurtçu dükkânını işleten Kemal, otobüsçülük yapan Kenan, Hatice ve Münevver’di.

Altındaki dükkânı Şerif ağanın damadı Saci Efendi, bakkal dükkânı olarak işletirdi. Sonradan Fevzipaşa caddesindeki köfteci Ali’nin dükkânına geçti. Eşi Hatice Hanım, çocukları Ersan ve Galip’ti. Saci Efendinin çıktığı dükkâna ise sonradan terzi Mehmet gelmiştir. Yanındaki dükkânda berber Mehmet vardı.

Bu binanın yanındaki ev, marangoz Salih Ustanındı. Burada kiracı olarak kahveci “çingene” Ahmet, eşi madam Vasiliki otururdu. Diğer kiracı ise kundura fabrikasında çalışan Burhan Efendi, eşi Veysine Hanım, çocukları Yavuz, Selma, Sema’dır. Bu evde Fatma Hanım, çocukları Yaşar, Sedat ve Nebahat oturmuştur.

Bitişik bina kunduracı Tevfik Efendinin olup, binanın altındaki dükkânında kundura tamirciliği yapmaktaydı.

Sokağın köşesini geçtikten sonra ikinci ev, tahlisiyeci Abdullah Efendinindi. Eşi Saime Hanım, çocukları Fikret, Ergün, Ahmet’ti. Bitişikte balıkçı Kadir Efendi, eşi Saime Hanım, çocukları Necla, Naci (Eminönü sebze hal’inden Beykoz’un sebze ve meyve nakliyatını yapan motorun sahibiydi). Hal Bayrampaşa’ya taşındıktan sonra vefatına kadar sebze naklini kamyonla yapmıştır. Kız kardeşinin adı Necla, eşinin ise Aysel’di. Aynı evde oturan eniştesi kundura fabrikası su deposuna bakan Kadir Efendi, eşi Necla Hanım, çocukları Ertan, Gülsen, Meral’di.

Yanındaki evde kundura fabrikasında çalışan Abdullah Efendi, eşi Mürvet Hanım, çocukları Muzaffer, Perihan, Şükran ve yanlarında dayıları Süreyya Efendi otururdu. Süreyya Efendi Beykoz Camii müezziniydi ve sandalcılık yapardı.

Bitişik evde Fevzipaşa caddesinde gazoz imalathanesi olan İbrahim Efendi otururdu. Eşi Lütfiye Hanım, çocukları gazoz fabrikasını işleten ve muhasebeci Salih Bey, Osman, Numan ve Zehra’ydı. Diğer katta ise İbrahim Efendi’nin kardeşi Yusuf Efendi, eşi Sabir Hanım, kızları İsmet, Asiye damadı ise Kenan otururdu.

Onun yanındaki ev tek katlı olup, büyük bahçesi vardı. Buranın sahibi muhtar Tevfik Efendiydi. Çocukları Tahsin, Hikmet ve Hasene’ydi.

Bundan sonrası Karacaburun’la birleşen Yani Ustanın bostanının arkasıdır.

Sonraki ev, tütüncü Mustafa Efendinindir. Eşi Sahure Hanım, oğlu Hasan Ankara’da Devlet demir yolları idare müfettişiydi. Kız kardeşlerinin adı Necla ve Selma’ydı.

Yanındaki evde arabacı Hasan Usta’nın kardeşi, kundura fabrikasında çalışan Hüseyin Efendi, eşi Seniye Hanım, kızları İsmet, Saffet, Adalet ve damatları Zekai (Şirketi Hayriye’de makinistti), Ercan oturdu.

Bu evin arkasında büyük bahçe içindeki köşk, Miralay Mustafa Bey’indi. Bu evin kiracısı Sabiha Hanım, oğlu Selahattin Bey, gelini Melek Hanım ve onların çocukları Erhan, Nurhan’dı. Mustafa Bey’in vefatından sonra burasını sahildeki yalı sahibi Arif Bey satın aldı.

Bitişik evde ise hamalbaşı Mehmet ağa ve eşi Halime Hanım oturmaktaydı.

Yanındaki evde üst katta Hüseyin Efendi, eşi İlame Hanım, çocukları Hatice, Emine, Muazzez, Ahmet, Hasan vardı. Alt katta damatlar İsmail Efendi, eşi Emine Hanım, Mevlut Efendi, eşi Muazzez Hanım, manav Hüseyin Efendi, eşi Hatice Hanım ve bunların çocukları Şevket ve şoför Ömer otururdu.
Bitişiğindeki evde yaprakçı Mehmet Efendi, eşi Fatma Hanım, çocukları Muzaffer, Ziya, Orhan, Müzeyyen, Muazzez, Mualla ve Türkan otururdu.

Köşedeki evde İstanbul Emniyet 4. Şube müdürü Cevat Bey, eşi Mualla Hanım, kızları Cavide ve Melda vardı. Cevat Bey, kibar ve çok iyiliksever bir insandı. Sabahleyin vazifesine Beykoz’dan “ 07.20 vapuru” ile giderdi. Bu vapur İstanbul’a (Eminönü’ne) giden esnaf ve memurların gittiği vapurdu. Cevat Bey giderken, benim dükkânın önünden geçerdi. Her gün gittiği vapurun saatini bildiği halde koşarak gider, vapura zor yetişirdi. Cevat Beyin müştemilatında İstanbul merkez postanesinde memur olan Sedat ve eşi Tuba Hanım otururdu.

Sokağın son evinde; Hacı Dede Fuat Efendi, eşi Ayşe Hanım, damadı Sait Bey, eşi Fatma Hanım ve çocukları Kaya, Yalçın ve Gülçin otururdu. Burası Abraham paşa korusuna bitişiktir ve yanından uzun kemerli tünel başlar. Yan tarafından koruya çıkılır, üst tarafı Alibey sokağı mezarlığıdır.

Ali Bey Sokağı (Sol Taraf)


Onçesmeler yanından girersek ilk yer, Fazıl Beyin arsasıdır. Üstündeki ahşap bina büyük bir sel ve altından geçen kanal patlamasıyla yıkılmış olup, sonradan tek kat beton dükkânlar olarak inşa edilmiştir. Kiracıları ise kahveci topal Ali, halıcı Muharrem Efendi, kahveci çolak Rasim, tornacı Bedri Usta, ağır vasıta motorları tamircisi Sulhi Usta ve kaynakçı Remzi idi.

Bitişik iki katlı ev, Ferdane Hanımlarındı. Burayı İsmail Efendi ve eşi Nebahat Hanım satın almış olup, oğulları Semih’ti.

Yanındaki boş arsaya marangoz Salih Usta tarafından ev yapılmıştır. Kiracıları maliye memuru Ali Bey, eşi Rahime Hanım’dı. Diğer kiracı Beykoz kulübü milli kürekçisi Ceyhun Çakmak, eşi Suzan Hanım, oğlu Can’dı.

Yanındaki evin altındaki dükkânda Pomak Behlül kasaplık yaptı. Evde ise Sait Efendi, eşi Selime Hanım, oğlu Muharrem, arka tarafında lağımcı Rüstem, oğlu boyacı topal Mustafa ve kızı Asiye oturmuşlardır. Sonradan burada Zeki Efendi, eşi tapu memuru Ezel Hanım, daha sonrada uzun zaman köfteci Bekir ve eşi Hayriye Hanım, çocukları Doğan, Tolon ve Gül oturmuşlardır.

Bitişik bahçeli evde Maksut Efendi, oğlu öğretmen Turan Erdöl, eşi Rezzan Hanım, kızları Aysun ve Füsun otururdu. Turan Beyin kardeşi İrfan ise subaydı.

Onun yanındaki evde Hüseyin Beyin arazisinde bahçıvanlık yapan Mehmet ağa, eşi Aliye Hanım, çocukları İsmet, Hikmet, Kıymet, Nimet ve Refika oturuyordu. Diğer kiracılar ise; Mesih Efendi, eşi Meliha Hanım, çocukları hoca Hasan, Argun, Nil, İnci’ydi. Bir diğeri ise Zeki ve Saadettin kardeşlerdi.

Yanındaki evde muhasebeci Halil Bey, eşi Behice Hanım, oğlu Haluk, kızı Hale oturuyordu.

Bu evin bitişiğinde kahveci Veli Efendi, eşi Adviye Hanım, çocukları Fehmi, at yarışı bayii Ferit Çoban, ablası Naile Hanım ve eniştesi deniz albayı İhsan Gözlü otururdu.

Yandaki evde Fener’li Hatçe Hanım ve Beykoz takımı kalecisi Selman ve kardeşi Osman Bey otururdu.

Köşe başından sonra ilk ev, yaprakçı İsmail Efendinin evidir. Eşi Nadire Hanım, çocukları manav Yaşar, Ayten ve Mükerrem’di.

Alibey sokağında, iki tane “yaprakçı” oturmaktaydı. Yaprakçı İsmail ve Mehmet Yaprakçı; meyve ve sebze satan dükkânlara yaprak temin edenlerdi. Bu yapraklar meyve-sebze altına konur, bunları canlı ve taze gösterirlerdi. Bu yaprak kestane ağacının uç dalları kırılarak alınırdı. Bunlar demet yapılır, etrafına eğrelti otu sarılarak, sebze motoruyla hal’e gönderilir; alıcılar buradan temin ederdi.

Panayır sokağı ile kesişen son iki evin birincisinde eski polis emeklisi Fahri Bey, eşi Beykoz’un neşe kaynağı Rana Hanım, çocukları Fikret, Nedret, Fitret, Fecret, Neşret, Necdet otururdu.

Yanındaki üç katlı ev Mareşal Fevzi Çakmak’ındı. Bazı zamanlarda gelip, burada kalırdı. Şahinkaya’da komşumuz olan Safinaz Hanım, Fevzi Paşa’nın hizmetini görürdü. Safinaz Hanım ev işlerinde çok titiz bir hanımdı.

Öbür köşedeki ikinci evde Ali Bey, eşi Nezahat Hanım, çocukları Burhan, Ferhan otururdu. Diğer bölümde ise; şoför Nusret, eşi Hamide Hanım, çocukları Yılmaz, Yavuz, Yücel ve Fatma vardı.

Bitişik evde aşçı Tevfik çavuş, eşi Kafiye Hanım, çocukları Fazlı, Mehmet, Ahmet, Fatma, Hatice otururdu.
Bu evin yanındaki bahçeli evde Şirketi Hayriye’de çarkçıbaşı Bahattin Bey, eşi Yaşar Hanım, çocukları Erol, Ercan otururdu. Kiracıları ise Bahriye başçavuşu Hamdi Karakuş, eşi Safiye Hanım, çocukları Eftal, Sumru, Erdal ve kardeşi Fatma’ydı (sonradan eşim oldu).
Bir üstündeki büyük bahçeli evde; Şirketi Hayriye’de çarkçıbaşı Hakkı Bey, eşi Sadiye Hanım, kızları Nurhan, Gökçen ve damatları telsizci Turan Bey otururdu.
Yanındaki evde Ahmet Efendi, eşi Gülizar Hanım otururdu.
Bitişikteki evde Şaban Efendi, eşi Fatma Hanım, çocukları şoför Mustafa, Kazım ve Osman vardı.

Diğer evde atlı araba tamircisi Hasan Usta, eşi Nazmiye Hanım, çocukları tamirci Numan, Sinan, iskele memuru Orhan, Kahraman, İskender, Leman ve Perihan otururdu.

Son evde ise; kundura fabrikasından Nejat Efendi (muhtar Nihat Beyin kardeşi), eşi Makbule Hanım, çocukları Beşiktaşlı milli futbolcu Nusret Ülük, PTT memuru Kamil, Remziye, Sadiye ve damatları iskele memuru Halim Bey otururdu.