Onçeşme Sokağı

İlk evde nalbur Niko’nun kardeşi boru tesisatçısı ve tamirci İlya, eşi madam Olga otururdu.

Bitişikte demirci Uran oğlu Jiran, yanında demirci dükkânında Bahri ve Yaşar Usta vardı.

Yanındaki evde şileplerde çalışan çarkçıbaşı Cavit Efendi, eşi Maiser Hanım, çocukları Cevdet, şoför Cahit ve kızkardeşi Ayla, köşede ise Şirketi Hayriye’de çarkçıbaşı Mehmet ağabey ve eşi Mecbure Hanım (çocukları yoktu) otururdu.

Öbür köşede güzel bir bahçe içinde olan ilk ev muhtar Nihat (Nart) ağabeyindi. Eşi Şefika Hanım, oğlu Robert kolej mezunu Bülent’tir. Nihat ağabey, uzun yıllar Beykoz merkez mahallesi muhtarlığını yapmış; çok dürüst, insanları iyi tanıyan, hamiyetperver ve işini çok iyi yapan bir insandı. Her gün dükkâna gelir, oturur ve bana sigara ikram ederdi. Bir derdi varsa bana anlatırdı, benim sıkıntılarıma ise muhakkak çare bulurdu. Nur içinde yatsın.

Yanındaki diğer ev ise posta müdürü Yusuf Bey’indi, eşi Makbule Hanım, çocukları Birsen, Ercüment, Emre, Tangül, Birgül’dü.

Bir üst evde kundura fabrikasında Usta olan Muzaffer Efendi, eşi Münevver Hanım, çocukları Yalıköy’de kuyumculuk yapan Samir, Ali, Sevim ve Serpil vardı.

Bitişikte oturanlar; tütüncü Süleyman Efendi, eşi Hatice Hanım, çocukları Şefika, Berrin, Muzaffer, Mihrican, İzzet ve Nihat Beyden sonra muhtar olan (Nihat Beyin kayını olan) Yaşar’dı.

Sol tarafta sokağa girilen yer arsa olup, köşe başında bir ev vardır. Alt katında marangoz Hasan Usta otururdu.

Yolun öbür tarafı yangın yeri denilen arsadır. İlk ev Beykoz mal müdürü İsmail Beyindir. İsmail Bey uzun yıllar mal müdürlüğü yapmış, hatırlı bir insandı. Eşi Emine Hanım, oğulları avukat Fadıl, avukat Cemal, kızı Emel’di. İsmail Bey Beykoz’a ilk gelişinde, marangoz Salih Usta’nın Alibey sokağındaki evinde kiracı olarak oturmuştur.

Yanındaki ev Fatma Hanımındı. Oğlu Özdemir, kızı ise Ezel’di. Yanındakinde Mehmet Efendi, Kadriye Hanım, çocukları Muzaffer ve Metin otururdu.

Bitişikte oturan Efe Bey, eşi Rabia Hanım, çocukları basketçi Özcan, Hava Şehidi Hulusi Aytekin’di.

Komşusu Haydar ağabey, eşi Kadriye Hanım, çocukları Alaattin, Nizam, Güler, Şadi’ydi. Kadriye teyze iyiliksever, hatırnaz, iyi bir insandı.

Bitişikte duvarcı Salih Usta, eşi Lütfiye Hanım, çocukları İstanbul eski emniyet müdürü Hamdi Ardalı, sıhhiye memuru Vehbi, kız kardeşi Hürmüz vardı.

Yanındaki ikinci şubede sivil polis Mehmet Bey’in evinde kiracısı gaz depolarında vazifeli balıkçı Eşref ağabey, eşi Hayrunnisa, kızları Seval, Birsen, Gülseren otururdu.