Mescit Sokak

Buradaki ilk evde oturan Nebiye Hanım, kızları Gülnar, Gülümser ve oğlu Orhan burasını satarak ayrılmışlardır.

Arzuhalci Ali Amir Beyin evinde, balıkçılık yapan Aliş ağa, çocukları tüccar terzi Hilmi, dolmuş motoru işletmecisi Ruhi, Beyaz eşya satıcısı Rahmi ve İsviçre’de çalışan Ahmet otururdu.

Yandaki evde Emin abi, eşi Nadide Hanım, oğlu Süleyman, kızları Melahat ve Sabahat otururdu. Emin abi kırlarda yeşillik toplamaya çok meraklı idi. Her türlü yenecek yeşilliği bilir, onları değerlendirirdi (Hüdayi nabit olan -kendi kendine yetişen- yeşillikler, hodan, kazayağı, labada, hindiba, kuzukulağı, mantar gibi).

Kardeşi muallim Hasan Bey, kızı Serpil, damadı deniz binbaşısı İsmet Bey; yanı başındaki evde munis ve uysal mahalle bekçisi Mehmet Efendi, kızı Memnune ve damadı ile beraber otururdu.

Bitişikte Ali Bey sokağında terzilik yapan Mehmet, babası Ahmet Efendi, eşi Hüsniye ve kardeşleri İsmet ve Hilmi otururdu.

Alt tarafta Kapalıçarşı’da kuyumcu Vahran, madam Siranuş, kardeşi boyacı Kumanyak ve üst tarafta pomak Emine Hanım otururdu. Karşı tarafta büyük bahçe içindeki ev ise Yavuzlar’ın laz İlyas’tan satın aldığı yerdir. 1940’lı yıllarda burada elçi Şefik Bey, çocukları Halim ve kardeşi Vahap oturuyordu. Daha sonra burayı satın alan Yavuzlar burada oturmuşlardır. Babaları Fazlı Efendi, anneleri Ayşe Hanım, çocukları Fahrettin, eşi Hayriye Hanım ve onların çocukları Türkan, Mustafa, Ümran, Mehmet, kardeşi İsmail Hakkı, eşi Nebahat Hanım ve onların çocukları Mete, Zehra, kızkardeşleri Ziynet ve amcaları Mustafa Efendi ve onların kızları Müzeyyen, Münevver, Mübeccel, Müyesser’di.

Sonradan burada ağabeyim sayacı Mustafa, eşi Ayşe, çocukları Ertuğrul ve Nilgün oturmuştur. Nilgün konservatuar tiyatro mezunu olup, Yıldız Kenter’in talebesidir.