Kemal Akçaoğlu'nun

2013 yılında anlattığı
ve
kendi çizdiği şekille verdiği bilgiler
üzerine düzenlenmiştir.